SPF/1.2/PL-LT/04 - Miasto Suwałki

Urząd Miejski w Suwałkach

ul. A. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Tel. +48  (87) 562 81 30

Osoba do kontaktu: Kamil Klimek