SPF/1.2/PL-LT/10 - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

  ul. T. Kościuszki 62

 16-400 Suwałki

  Tel. +48 (87) 565 13 86

Osoba do kontaktu: Marek Wierzbiński