SPF/1.3/PL/05 - Gmina Miejska Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku

 ul. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 Tel. +48 (87) 732 41 52 w. 137

Osoba do kontaktu: Dominika Piotrowska