SPF/1.3/PL/08 - Aeroklub Warmińsko - Mazurski

Aeroklub Warmińsko - Mazurski

ul. Sielska 34

10-802 Olsztyn

tel. 89 527 52 40

Osoba do kontaktu: Michał Zazula