SPF/1.3/PL/13 Miasto Suwałki

Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1

16 - 400 Suwałki

tel. 87 562 82 31

Osoba do kontaktu: Agnieszka Sokołowska