SPF/1.3/PL/16 Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

ul. Plac Zamkowy 1

11 - 400 Kętrzyn

tel. 89 752 32 82

Osoba do kontaktu: Marta Wojciechowska