SPF/1.3/PL/18 Powiat Sejny

Powiat Sejny

ul. 1 Maja 1

16 - 500 Sejny

tel. 87 517 39 19

Osoba do kontaktu: Magdalena Chmielewska