SPF/2.1/PL-LT/04 Powiat Ełcki

Powiat Ełcki

ul. Piłsudskiego 4

19 - 300 Ełk

tel. 87 621 83 34

Osoba do kontaktu: Marta Omalecka