SPF/2.1/PL-LT/39 opis projektu

Baśniowa Suwalszczyzna i mityczna Dzukija – przenikanie kultur na polsko-litewskim pograniczu

 Celem Festiwalu Fantastyki „Portal Północny Wschód” jest propagowanie fantastyki zawartej w filmie, literaturze, plastyce, teatrze, muzyce, grach i w różnych przejawach aktywności artystycznej. Hasło „Baśniowa Suwalszczyzna, magiczna Dzukija” wykorzystuje potencjał tkwiący w tożsamości regionu: jego historię, legendy, magię, krainę Jaćwingów, krasnoludki opisanych przez suwalczankę Marię Konopnicką oraz liczne wątki mitologiczne Litwy, które są często zupełnie nieznane szerokiej społeczności.

 W ramach projektu zostanie zorganizowany 3-dniowy festiwal fantastyki (wrzesień 2014). Odbędzie się kilkadziesiąt działań: warsztaty plastyczne, rekonstrukcji historycznych, spotkania z pisarzami, gry, projekcje filmowe z muzyką na żywo i wiele innych.

 Dodatkowo przed festiwalem zostaną zorganizowane 3 transgraniczne konkursy: fotograficzny, plastyczny i literacki na najciekawsze opowiadanie fantastyczne. Polsko-litewskie jury wybierze najlepsze opowiadania, które zostaną wydane w formie książkowej.

 Każdy kraj wnosi do programu festiwalu charakterystyczne dla siebie elementy: strona litewska odradzające się pogaństwo, niezwykle bogatą mitologię i baśniowe wątki kultury bałtyjskiej, a polska – fantastykę w literaturze, plastyce, teatrze i filmie. Realizacja projektu przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania mało znanymi wątkami kultury dwóch narodów, a także zostaną nawiązane nowe kontakty i przyjaźnie między dwoma społecznościami – suwalską i olicką. Szacujemy, że w festiwalu weźmie udział łącznie około 700 odbiorców z obu stron granicy.