SPF/2.1/PL-LT/41 opis projektu

Festiwal Baśni i Legend Pogranicza  na pograniczu polsko-litewskim

Głównym celem przedsięwzięcia jest  poprawa relacji wśród lokalnych społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewskie poprzez wspólną organizację i uczestnictwo w dwudniowym festiwalu Baśni i Legend Pogranicza w oparciu o  potencjał  nowopowstałych na Suwalszczyźnie wiosek bajek: w Nowej Wsi i Puńsku.

Realizacja projektu obejmuje szereg kompleksowych działań, prowadzących do organizacji przedsięwzięcia min. spotkania robocze, spotkania integracyjne,  nawiązanie współpracy z organizacjami społeczno-kulturowymi, w których będą uczestniczyli beneficjenci z Polski i Litwy.

W programie festiwalu  przewidziane zostaną występy zespołów muzycznych, konkursy i zabawy prowadzone przez animatorów, prezentacja stoisk twórców  ludowych z pogranicza polsko – litewskiego.

Do udziału w przedsięwzięciu zostaną zaproszeniu goście z obszaru pogranicza polsko-litewskiego.

Z materiałów zebranych w trakcie festiwalu powstanie  kilkuminutowy film, który będzie dystrybuowany za pośrednictwem mediów społecznościowych w Internecie oraz folder promujący lokalnych wytwórców i artystów uczestniczących w przedsięwzięciu.

Realizacja imprezy planowana jest w sierpniu 2014r, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bieżącego odwiedzania naszej strony internetowej: www.sirt.suwalki-turystka.info.pl.