SPF/2.2/PL/05

Wsparcie OZE na obszarze pogranicza

Na zakończenie realizacji małego projektu przeprowadzono międzynarodowy konkurs o źródłach energii odnawialnej oraz ekologii. Organizatorów konkursu ucieszył wysoki poziom wiedzy uczniów. Przewodniczący Stowarzyszenia oraz starosta suwalski Szczepan Oldakowski wręczyli zwycięzcom dyplomy i nagrody, czytniki e-booków, telefony komórkowe i inne nagrody.

W dniu 24 września 2014 zorganizowano konferencję końcową projektu w siedzibie Beneficjenta. W trakcie konferencji zaprezentowano dokumenty opracowane w trakcie realizacji projektu. Tymi dokumentami była strategia rozwoju energii odnawialnej w Suwałkach i Wiłkowyszkach. Zaprezentowano również podręczniki o oszczędzaniu energii w gospodarstwach domowych oraz mikro- i małych przedsiębiorstwach.

Projekt został doceniony przez specjalistów, którzy staole obserwowali postępy projektu. W trakcie dyskusji wskazano, że problemy dotyczące źródeł energii odnawialnej są bardzo różne, podreślono ich apekt prawny, organizacyjny, ekonomiczny i finansowy. W podsumowaniu konferencji stwierdzono, że konferencja pomogla pokonać pewne bariery organizacyjne, zwiększynał i uaktualniła wiedzę o odnawialnych źródłach energii oraz jej znaczenie oraz sposoby wykorzystania. Zwrócono uwagę na konieczność wykorzystywania zbadanych źródel energii odnawialnej.