SPF/1.2/PL-LT/02

“B2B– rozwój otoczenia biznesu“

Całkowity budżet projektu: 30 240,00 EUR, czas trwania projektu: 6 miesięcy

Jednym z podstawowych celów projektu było utworzenie sieci współpracy przedsiębiorców z pogranicza polsko-litewskiego. Cel ten został osiągnięty poprzez objęcie projektem 12 przedsiębiorstw i starterów  z obu stron granicy.

W okresie wdrażania projektu przeprowadzono dwa międzynarodowe seminaria szkoleniowe oraz dwa spotkania uczestników projektu z Litwy i Polski. W trakcie szkolenia 48 uczestników z Litwy i Polski doskonaliło swe umiejętności w zakresie liderowania i zarządzania, nabyło kompetencje oraz wiedzę niezbędne do dalszego rozwoju: od czego zacząć, jaką formę prawną wybrać. Uczestnicy zdobyli wiedzę o tym, na co należy zwracać uwagę  przy rozpoczęciu działalności oraz współpracy w zakresie tworzenia przedsiębiorstw transgranicznych. W trakcie zajęć analizowano zarówno tworzenie nowych produktów, jak również proces i elementy świadczenia usług. Sporo czasu poświęcono analizie otoczenia biznesu oraz tworzeniu biznesplanów. Uczestnicy zajęć zapoznali się z przykładami udanych przedsięwzięć, mieli okazję porozmawiać z litewskimi przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces. W trakcie realizacji projektu uczestnicy wygenerowali szereg interesujących pomysłów, które będą rozwijane w przyszłości.