SPF/1.2/PL-LT/ 03

„Kompetentni w biznesie”

Całkowity budżet projektu : 32 179,40 EUR  czas trwania projektu : 3 miesiące

Barierą  współpracy przedsiębiorstw z Polski i Litwy  na terenach przygranicznych jest niewystarczająca znajomość przepisów finansowo – księgowych. Celem projektu było zwiększenie wiedzy 144 pracowników firm  strefy przygranicza z  zakresu rozliczeń  z zagranicznymi kontrahentami.

W ramach projektu odbyły się dwa 50 godzinne kursy pt. „Podatki w Polsce i na Litwie”.  (po jednym po stronie Polskiej i Litewskiej), podczas których uczestnicy poznawali zasady rozliczeń podatkowych. W celu zintensyfikowania współpracy Stowarzyszeń Księgowych w Suwałkach i Alytusie  zorganizowane zostały  wizyty studyjne w Polsce i na Litwie. Aby zapewnić trwałe efekty projektu, powstał w Suwałkach Transgraniczny Punkt Informacji Biznesowej. 

Podsumowaniem działań projektowych była wspólna konferencja na temat obowiązujących przepisów finansowo- księgowych w Unii Europejskiej.