SPF/1.2/PL-LT/04

Zwiększenie potencjału gospodarczego regionu przygranicznego poprzez utworzenie Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach

Całkowity budżet projektu: 58 794,00 EUR, czas trwania projektu: 5 miesięcy

Celem projektu było zapewnienie dla przedsiębiorców z regionu pogranicza polsko-litewskiego dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do nawiązywania współpracy, realizacji eksportu i inwestycji.

W ramach projektu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach powstało odpowiednio wyposażone i dostosowane do międzynarodowych standardów Centrum Obsługi Biznesu, w którym odbyły się szkolenia dla pracowników przedsiębiorców odpowiedzialnych za rozwój eksportu i poszukiwanie zagranicznych rynków zbytu. W ramach działań promocyjnych powstał film i katalog inwestycyjny oraz baza przedsiębiorców. W ramach projektu miała też miejsce promocja regionu na międzynarodowych targach oraz zostało zorganizowane seminarium poświęcone współpracy transgranicznej. Beneficjentami wsparcia w ramach projektu zostało 29 przedsiębiorstw regionu pogranicza.