SPF/1.2/PL-LT/10

„Transgraniczna Akademia Przedsiębiorczości”

Całkowity budżet projektu 88 940,00 EUR, czas trwania projektu: 6 miesięcy

Celem projektu było wzmocnienie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu w Polsce i na Litwie , umacnianie partnerstwa w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i eksportu na polsko – litewskim pograniczu. W ramach projektu przygotowano strategię rozwoju przedsiębiorczości dla 6 przygranicznych powiatów (Miasto Suwałki, Powiat Suwałki, Powiat Sejny, Powiat Augustów, Obwód Mariampol oraz Obwód Olita), gdzie dokonano analizy kluczowych dla rozwoju regionu branż, poprawiono bazę  szkoleniową  Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,  przeprowadzono cyk szkoleń i  doradztwo  biznesowe dla 72 przedstawicieli przedsiębiorstw z rejonu przygranicza.

Przedsiębiorcy z terenów przygranicznych z sektora MŚP uczestniczyli w zorganizowanych w ramach projektu targach.