SPF/1.2/PL-LT/11

„Klastry warunkiem efektywnego rozwoju pogranicza polsko-litewskiego”

Całkowity budżet projektu: 77 496,00 EUR, czas trwania projektu: 6 miesięcy

Projekt był skierowany do wysoko wyspecjalizowanej kadry technicznej zatrudnionej w innowacyjnych firmach skupionych w Klastrze Obróbki Metali i inicjatywie klastrowej na Litwie na terenie okręgu mariampolskiego i okręgu olickiego. Wzrost kwalifikacji pracowników jest istotnym czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności firm z regionu, po obu stronach granicy.

W ramach projektu zrealizowano specjalistyczne szkolenia w firmach – 3 spotkania szkoleniowe dla każdej z 4 specjalizacji - technolog-operator CNC, spawacz MIG/MAG i TIG, operator wykrawarek laserowych, logistyka – zarządzanie produkcją. Elementem projektu były również staże w czołowych firmach branży.

W wyniku wdrażania projektu opracowano dokumenty strategicznych Klastra Obróbki Metali oraz inicjatywy klastrowej na Litwie, powstało Multimedialne Centrum Kompetencji –platforma internetowa z materiałami szkoleniowymi dostępna dla uczestników projektu z Polski i Litwy.