SPF/1.3/PL/02

Rozwój turystyki transgranicznej „Historia ożywa dziś”

Powiat Suwalski 1 kwietnia 2014 roku rozpoczął realizację projektu pn. Rozwój turystyki transgranicznej „Historia ożywa dziś”. Jego głównym celem jest promocja turystyczna obszaru pogranicza polsko-litewskiego. Projekt zakłada wspólną promocję miejsc o szczególnej atrakcyjności historycznej i znaczeniu turystycznym w powiecie suwalskim i w Rejonie Prienai na Litwie.

Kluczowym działaniem będzie opracowanie analizy historycznej poświęconej zabytkowemu kompleksowi parkowo-pałacowemu w Dowspudzie. Powstała analiza będzie podstawą do wykonania multimedialnej prezentacji 3D oraz makiety pałacu Paca z okresu jego największej świetności. Analiza będzie także ważnym dokumentem źródłowym służącym do opracowania zestawu wydawnictw, prezentacji dowspudzkiego zabytku na nowej stronie internetowej oraz do przygotowania wystawy.

Wspomniana  „Wystawa Paca” odbędzie się na zakończenie projektu. Podczas uroczystej ekspozycji zaprezentowane zostanie dziedzictwo rodu Paców na Litwie i w Polsce, w tym dorobek gen. hr. L.M. Paca w zakresie techniki, gospodarki i rolnictwa. Dwanaście tablic przybliży życiorys, osiągnięcia i stosowane przez hrabiego nowatorskie rozwiązania. Szczególnie interesującym będzie odsłonięcie pierwszej, architektonicznej makiety pałacu. W wystawie aktywny udział wezmą przedstawiciele litewskiego Rejonu Prienai. Miasto Jieznas i Powiat Suwalski połączyła w 2011r. umowa partnerska, której istotnym punktem są działania mające na celu zachowanie wspólnego dziedzictwa rodu Paców. Dlatego też, część powstałych w ramach projektu publikacji oraz fragment wystawy zostaną przekazane partnerowi z Litwy. 

Ponadto w ramach projektu powstanie szereg materiałów promocyjnych oraz witryna internetowa, które będą stanowiły doskonałe narzędzie promocji turystyczno-historycznej regionu przygranicznego a w efekcie wzmocnią świadomość historyczną, poczucie wspólnego dziedzictwa historycznego zarówno u turystów, jak i mieszkańców obu regionów.