SPF/1.3/PL/05

Varena i Giżycko: turystycznie przyjazne miasta

Celem projektu jest wspieranie transgranicznej wymiany kulturowej, wzrost świadomości młodzieży polskiej i litewskiej na temat spuścizny kulturowej i historycznej Giżycka, a także budowa bliskich i długofalowych relacji polsko-litewskich. Dodatkowo projekt może wzmocnić turystykę na małą skalę powiązaną z infrastrukturą transgraniczną związaną z miejscami ważnymi dla kultury Giżycka i regionu.

W ramach projektu zaplanowano między innymi: integracyjny obóz fotograficzny dla młodzieży z Vareny i Giżycka, wystawę zdjęć powstałych podczas obozu połączoną ze spotkaniem podsumowującym projekt, budowę systemu wielojęzycznych (w języku polskim, angielskim i litewskim) paneli informacyjnych w mieście, zakup gadżetów promocyjnych, materiałów informacyjnych i aparatu fotograficznego na potrzebę zajęć w ramach obozu fotograficznego.

Zdjęcia zrobione przez młodzież podczas obozu zostaną zaprezentowane na panelach informacyjnych, a także podczas specjalnej wystawy, dzięki której rezultat współpracy transgranicznej zostanie szerzej wypromowany.

 Zakładane rezultaty projektu to wzmocnienie więzi polsko – litewskich i zwiększenie wiedzy o kulturze sąsiadów dzięki wspólnym zajęciom fotograficznym i atrakcjom podczas obozu fotograficznego. Kolejnym rezultatem będzie powstanie systemu wielojęzycznych paneli informacyjnych w mieście, które wpłyną na lepszą dostępność atrakcji turystycznych Giżycka dla turystów, w tym turystów z Litwy.