SPF/1.3/PL/12

Pogranicze polsko- litewskie - tygiel wspólnych smaków.

1 kwietnia 2014r. Gmina Korycin  przystąpiła do realizacji projektu pt.,,Pogranicze  polsko-litewskie-tygiel wspólnych smaków”, wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu  Współpracy  Transgranicznej  „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru  przygranicznego  Litwy i Polski,  poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej  i terytorialnej spójności. 

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Celem projektu jest promocja wspólnych produktów  kulinarnych z Polski i Litwy.

W ramach projektu m.in. zostanie wydana publikacja w języku polskim i litewskim poświęcona dziedzictwu kulinarnemu pogranicza polsko-litewskiego. W dniu 24 sierpnia 2014 roku  odbędzie się  festyn  nad zalewem w Korycinie promujący  produkty regionalne z obu krajów. W trakcie festynu zaprezentują swoje wyroby producenci żywności regionalnej, twórcy ludowi i rzemieślnicy.  Przewidziane są konkursy dla uczestników oraz występy zespołów ludowych z Litwy i Polski.

Mamy nadzieję, że promocja polskiej i litewskiej smacznej, zdrowej, a często zapomnianej kuchni przyciągnie turystów z całego świata nie tylko do Korycina, ale także do innych miejscowości położonych  po obu stronach naszej granicy.