SPF/1.3/PL/13

Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko-litewskim

W ramach projektu planujemy trzy główne działania:

1. Rozwój Centrum Informacji Turystycznej dzięki utworzeniu Klubu Podróżnika. W tym celu przeprowadzona zostanie: a) renowacja wnętrza Centrum Informacji Turystycznej: malowanie, zamontowanie dodatkowego oświetlenia oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i meble.

2. Kampania promocyjna dotycząca atrakcji turystycznych na pograniczu polsko-litewskim, w tym m.in.:

a) przetłumaczenie informacji kulturalnych i turystycznych z części strony internetowej www.um.suwalki.pl - Dla Turysty na cztery języki, b) udział w targach turystycznych, c) organizacja kampanii promocyjnej w telewizji polskiej oraz na ekranach komunikacji miejskiej w wybranych miastach w Polsce, d) publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych.

3. Organizacja jednodniowego festiwalu kulinarnego w Suwałkach w dniu 14 września z okazji Światowego Dnia Turystyki. Festiwalowi towarzyszył będzie jednodniowy 60-kilometrowy rajd rowerowy dla turystów i mieszkańców po pograniczu polsko-litewskim.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości usług i produktów turystycznych na polsko-litewskim pograniczu, jak również poprawa współpracy w zakresie turystyki na tym obszarze. Mają w tym pomóc zarówno stworzenie Klubu Podróżnika, jak i kampania promocyjna walorów turystycznych polsko-litewskiego pogranicza. Wzajemnemu poznaniu i wspólnej promocji będzie służył jednodniowy festiwal kulinarny w Suwałkach. Poza tym projekt “Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko-litewskim” jest kontynuacją rozwoju Centrum Informacji Turystycznej, które zostało powołane w 2006 roku właśnie z myślą o obsłudze ruchu turystycznego na pograniczu polsko-litewskim.