SPF/1.3/PL/14

Wydarzenia I wojny światowej jako element kulturowego i Historycznego  dziedzictwa Suwalszczyzny i Zaniemenia

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przystąpiło do realizacji projektu SPE/1.3./PL/14 „Wydarzenia I wojny światowej jako element kulturowego i historycznego dziedzictwa Suwalszczyzny i Zaniemenia”. Projekt jest wdrażany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Zakładanymi rezultatami projektu jest popularyzacja wiedzy historycznej, zachowanie kulturowego i histerycznego dziedzictwa Polski i Litwy oraz promowanie ich wspólnego wizerunku przy zachowaniu własnej tożsamości .

W ramach projektu zrealizowane zostaną: wystawa oraz album pt. „Wielka Wojna. Suwalszczyzna i Zaniemienie 1914–1918”, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom I wojny światowej na Suwalszczyźnie i Zaniemeniu z udziałem referentów z Polski, Litwy i Rosji oraz rekonstrukcja historyczna epizodu z działań wojennych z lat 1914–1915 wraz z odtworzeniem i oznakowaniem fragmentu umocnień polowych w miejscu historycznych walk. Projekt jest realizowany w okresie od 12 marca do 11 września 2014 roku.