SPF/1.3/PL/16

W średniowiecznej kuchni- nowy produkt transgranicznej turystyki kulturowej

Projekt realizowany przez Muzeum im.Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie ma na celu udoskonalenie oferty turystycznej  z wykorzystaniem kulturowego i historycznego dziedzictwa regionów. Głównymi działaniami projektu są :udział beneficjenta  w Średniowiecznym Festiwalu  na Zamku w Trokach w dniach 7-8 czerwca 2014 r z prezentacją "Kuchnia w średniowiecznym obozie rycerskim" i  wystawy plenerowej. Zasadniczym wydarzeniem projektu jest zorganizowanie polsko- litewskiej wystawy "W średniowiecznej kuchni"  w Muzeum w Kętrzynie, której otwarcie odbędzie się w dniu 23 lipca podczas  Jarmarku Średniowiecznego na św Jakuba. W wydarzeniu tym będą brali zaproszeni goście z Litwy, którzy zaprezentują tradycyjną kuchnię litewską. Wystawa "W średniowiecznej kuchni" przygotowana będzie w wersji polskiej i litewskiej i prezentowana będzie w obu krajach. Materiały promocyjne – strona web, katalogi i broszury będą wykonane w języku polskim i litewskim. Grupa docelowa projektu – turyści i mieszkańcy regionu będą mogli poznać część dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski i Litwy.

Do działań realizowanych w czasie projektu zaangażowani będą uczestnicy z Litwy, co pomoże w nawiązaniu trwałej współpracy i przyczyni się do organizowania wspólnych działań polsko- litewskich mających na celu wspieranie rozwoju turystyki kulturowej.