SPF/1.3/PL/18

Tu warto przyjechać - Sejneńszczyzna. Promocja regionu w Polsce i na Litwie

W ramach projektu realizowanego przez Powiat Sejneński zostaną przeprowadzone warsztaty fotograficzne dla młodzieży z Sejn oraz Kowna. Część warsztatów odbędzie się na Sejneńszczyźnie, a część na Litwie. Na dwa ze spotkań zostaną zaproszeni przewodnicy – przewodnik po Sejneńszczyźnie i przewodnik po Litwie w celu zaprezentowania, na jakie miejsca należy zwrócić uwagę, jakie zabytki są charakterystyczne dla danego regionu. W trakcie warsztatów powstaną fotografie tych miejsc, które zostaną wykorzystane do przewodnika po Sejneńszczyźnie i Obwodzie Kowieńskim (wydanie w 3 wersjach językowych (polski, litewski, angielski)

Dodatkowo powstanie profesjonalny film promocyjny po Sejneńszczyźnie, który posłuży jako narzędzie promocji powiatu na konferencjach oraz targach, w których powiat będzie brał udział.

Wydane materiały promocyjne zostaną zaprezentowane na festynach promocyjnych w Polsce i na Litwie. Na zakończenie każdego z festynów zagra oraz przeprowadzi warsztat tańców tradycyjnych zespół inspirujący się muzyką tradycyjną.

Efektem transgranicznym realizowanego projektu będzie nawiązanie współpracy i kontaktów między młodzieżą z Polski i Litwy jak również pogłębienie współpracy między samorządami obu krajów, budowanie zaufania. Dojdzie do spotkania, wymiany poglądów, kultur i doświadczeń.