SPF/1.3/PL/19

Rozwój polsko-litewskiej turystyki medycznej - transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej

Celem głównym projektu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach jest zrównoważony rozwój turystyki  w obszarze przygranicznym Polski i Litwy poprzez promocję i rozwój turystyki medycznej w oparciu o nowy produkt turystyczny – transgraniczna polsko-litewska  baza specjalistycznej opieki zdrowotnej.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1.       Wdrożenie nowoczesnych narzędzi ICT służących promocji i realizacji turystyki medycznej w polsko-litewskim obszarze przygranicznym, w tym m.in. elektronicznej mapy specjalistycznych usług medycznych w powiatach suwalskim, augustowskim i sejneńskim oraz regionie Mariampola, elektronicznej mapy szpitala w Suwałkach oraz e-rejestracji (rejestracja poprzez stronę internetową). Narzędzia będą opracowane w 3 wersjach językowych – polskiej, litewskiej i angielskiej.

2.       wypracowanie standardów obsługi "turysty medycznego" w obszarze przygranicznym Polski i Litwy  poprzez realizację: cyklu szkoleń dla personelu Szpitala w zakresie m.in. zasad efektywnej komunikacji w szpitalu, sztuki konwersacji i  źródeł konfliktów w kontaktach z pacjentem, kursu języka angielskiego oraz warsztatów na Litwie w zakresie specyfiki potrzeb i obsługi pacjenta w Polsce i na Litwie,

3.       poprawa  jakości infrastruktury  poczekalni kompleksu poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach poprzez remont i wyposażenie .

Spodziewane rezultaty projektu pozytywnie wpłyną na obszar przygranicza polsko-litewskiego – stanowić będą efektywne narzędzie  promocji i rozwoju turystyki medycznej po obu stronach granicy.