SPF/1.3/PL/20

Współpraca transgraniczna poprzez wymianę doświadczeń polskiej i litewskiej branży turystycznej

Głównym celem projektu jest promocja i poprawa wizerunku woj. podlaskiego wśród turystów krajowych i zagranicznych oraz budowanie współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie turystyki poprzez wymianę doświadczeń co przełoży się na wzrost gospodarczy i wzrost konkurencyjności obszaru oraz poprawę dobrobytu społeczeństwa.

Grupę docelową stanowią touroperatorzy i dziennikarze z Litwy, przedstawiciele branży turystycznej z woj. podlaskiego oraz turyści odwiedzający punkty IT w Polsce i na Litwie.

Działania projektowe zmierzać będą do ukazania atrakcyjności turystycznej obszarów pogranicza z efektywnym wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego regionu.

W ramach projektu przewidziano organizację wizyty studyjnej dla 15 touroperatorów z Litwy zajmujących się turystyką przyjazdową do Polski oraz 5 dziennikarzy z Litwy (specjalistów z dziedziny turystyki, również z prasy ogólnej).

Działanie obejmuje również spotkanie uczestników wizyty z przedstawicielami branży turystycznej województwa podlaskiego (30 osób) podczas, którego będą mogli przedstawić swoja ofertę touroperatorom z Litwy, co ułatwi budowanie turystycznej oferty przyjazdowej do województwa podlaskiego.

W ramach projektu zostaną wznowione następujące publikacje: Informator turystyczny województwa podlaskiego, Turystyka wodna, Rowerem przez Podlaskie. Projekt zakłada również wydanie nowych publikacji promujących województwo: Odkryj Podlaskie bogactwo różnorodności, Podlaskie na zimę, Podlaskie dla zdrowia i urody. Wszystkie publikacje wydane zostaną w dwóch wersjach językowych: polskiej i litewskiej.