SPF/2.1/PL-LT/27 opis projektu

SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC-wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin

Projekt realizowany w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2014 r. jest kontynuacją współpracy trwającej od 2008 r. pomiędzy Gminą Olecko a Litwą. Poprzez projekt uściśli się współpraca między regionami i nastąpi promocja  wspólnych inicjatyw społecznych. Celem głównym projektu jest zmiana postaw dzieci i młodzieży w zakresie aktywnego stylu życia poprzez wprowadzenie w Gminie Olecko nowej oferty opartej o ich oczekiwania i transgraniczne doświadczenia.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 przedsięwzięcia dla dzieci i młodzież z Polski i Litwy:

- MINIMUNDIAL, w którym uczestniczyć będzie 120 dzieci w wieku 9 lat (VI)

- OBÓZ WODNY dla 48 młodzieży w wieku 15-17 lat (VI)

- HALOWA OLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA dla 150 uczestników w wieku 13-14 lat (IX)

Na każdą z imprez sportowych zostanie zakupiony sprzęt służący ich przeprowadzeniu oraz usprawnieniu działań zapewniających systematyczny rozwój oferty sportowej kierowanej do najmłodszych.

Organizacja imprez oraz zakup sprzętu podniesie jakość życia mieszkańców oraz zachęci turystów
do odwiedzenia Ziemi Oleckiej.

Rezultatami realizowanego projektu będzie:

- zaangażowanie we wspólne działania 4 społeczności lokalnych, tj. Gmina Olecko, Kazl? R?dos, Alytaus, Vilkovisky,

- uczestnictwo 318 dzieci i młodzieży we wspólnych działaniach i imprezach z obu stron granicy,

- uczestnictwo 439 osób we wspólnych działaniach i imprezach z obu stron granicy.

Zorganizowane wydarzenia sportowe przyczynią się do zniesienia barier w kontaktach społeczności przygranicznych Polski i Litwy, stworzą podstawy do rozwijania współpracy transgranicznej poprzez ułatwienie przełamywania barier językowych, mentalnych.

Współpraca transgraniczna pobudzi społeczność lokalną do  aktywnego uczestnictwa w życiu zbiorowym, rozwoju i promowaniu aktywności fizycznej i turystyki aktywnej oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci
i młodzieży.