SPF/2.1/PL-LT/36 opis projektu

W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy

Od 1 kwietnia 2014r. ruszyła realizacja projektu realizowanego przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Kultury w Niemenczynie. Celem projektu jest stworzenie warunków do wzajemnego poznania się, do aktywnej współpracy służącej budowaniu wzajemnego zaufania, tolerancji i zrozumienia. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wiedza uzyskana w ramach bezpośrednich spotkań uczestników projektu - co pozwoli najszczerzej oddać otaczającą nas rzeczywistość i ludzi. Projekt skierowany jest do polsko-litewskiej grupy młodych ludzi zainteresowanych pogłębianiem i rozwijaniem wzajemnych relacji a także chcących przełamywać wzajemne niechęci i stereotypy poprzez poznanie kultury, tradycji czy języka sąsiada. Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Warsztaty folklorystyczne dla 22 uczestników.
  2. Warsztaty z tańca współczesnego  dla 22 uczestników.
  3. Występ podczas Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej z programem opracowanym podczas warsztatów folklorystycznych (udział 20 przedstawicieli społeczności litewskiej, w tym uczestnicy warsztatów oraz publiczność lokalna).
  4. Występ podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego z programem opracowanym podczas warsztatów z tańca współczesnego (udział 20 przedstawicieli społeczności litewskiej, w  tym 11 uczestników warsztatów oraz publiczność lokalna).
  5. Dzień Polsko-Litewski w ramach obchodów 500-lecia urodzin województwa podlaskiego (udział 30 przedstawicieli społeczności litewskiej, w tym uczestnicy obu warsztatów oraz publiczność lokalna).

Łącznie w sposób bezpośredni i pośredni projektem zostanie objętych nawet 1000 osób. Zapraszamy na stronę www.wtyglukultur.pl