SPF/1.2/PL-LT/05

 

„Eko-innowacje w regionie przygranicznym”

Całkowity budżet projektu: 21 256.02 EUR, czas trwania projektu: 6 miesięcy

Cel projektu – zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przy postępującej integracji rynków UE. Do grupy docelowej wybrano przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej, gdyż właśnie ten sektor na pograniczu polsko-litewskim tworzy największą wartość dodaną.

Dążąc do osiągnięcia celów projektowych powstała Platforma Współpracy, umocowana podpisaną umową dwustronnej współpracy organizacji edukacyjnych i przedsiębiorstw. Przeprowadzono szkolenia, które odbyły się na Litwie i w Polsce, zorganizowano 3 moderowano sesje, w których udział wzięło 60 przedstawicieli producentów ekologicznej i zdrowej żywności oraz związanych z ta branżą przedsiębiorców i rolników, którzy zdobyli wiedzę o ekologicznym rolnictwie, produkcji, omówili nowości branżowe, perspektywy, problemy i możliwe sposoby ich rozwiązania. Na zakończenie projektu została zorganizowana konferencja pt. „Eko-inowacje”, w trakcie której zaprezentowano rezultaty projektu, możliwości rozwoju przedsiębiorczości w branży eko-produkcji w regionie pogranicza, możliwości i perspektywy współpracy.