SPF/1.2/PL-LT/06

„Wykorzystanie nowych technologii we wzmocnieniu współpracy MŚP w regionie suwalskim i olickim - EMILY“

Całkowity budżet projektu: 112 010,00 EUR, czas trwania projektu: 6 miesięcy

Cel projektu – wspieranie rozwoju technologii społecznych w regionach Suwałk i Olity oraz utworzenie środków umożliwiających skuteczną współpracę małych i średnich przedsiębiorstw pogranicza.

W ramach projektu opracowano Podręcznik dobrych praktyk dla małych i średnich przedsiębiorstw, 10 przedsiębiorstw nauczono, jak w rozwoju współpracy wykorzystywać technologie społeczne.

W trakcie seminariów zorganizowanych w Olicie i Suwałkach przekazano dobre praktyki. Na zakończenie projektu zorganizowano wspólne seminarium dla przedstawicieli polskich i litewskich MŚP prezentujące rezultaty projektu, perspektywy przyszłej współpracy oraz promujące wspólne inicjatywy przedsiębiorstw pogranicza oraz innych zainteresowanych podmiotów. W każdym ze szkoleń wzięło udział około 100 uczestników. Przygotowane w trakcie realizacji projektu interaktywny podręcznik połączony z bazą danych rozwiązań technologii społecznych oraz platforma zarządzania dokumentami pomogą małym i średnim przedsiębiorcom możliwości i zalety technologii społecznych w swej działalności.