SPF/1.2/PL-LT/06 - Instytucja Publiczna "Europos Tarpdisciplininių Tyrimų Institutas"

Viešoji Įstaiga "Europos Tarpdisciplininių Tyrimų Institutas"

Giedros g. 2

Ringaudų k.

Kauno r.

Tel.: +(370) 686 566 21

Osoba do kontaktów: Rimantas Gatautis