SPF/1.2/PL-LT/07

„Pomoc przedsiębiorcom sektora usług  z Trok oraz subregionu białostocko-suwalskiego“

Całkowity budżet projektu: 63 935,00 EUR, czas trwania projektu: 6 miesięcy

Cel projektu – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorczości sektora usług rejonu trockiego oraz subregionu białostocko-suwalskiego oraz promocja współpracy regionu pogranicza. W trakcie wdrażania projektu szefowie 45 małych i średnich przedsiębiorstw z rejonu trockiego – hoteli, restauracji, kawiarni, gospodarstw i innych podmiotów wzięli udział w trzydniowej wizycie w subregionie białostocko-suwalskim, w trakcie której jej uczestnicy mieli możliwość poznania niuansów prowadzenia podobnej działalności w sąsiednim kraju. Również pracownicy przedsiębiorstw sektora usług z subregionu suwalsko-białostockiego odwiedzili Troki. W trakcie trzydniowej wizyty zapoznano się z działalnością małych i średnich przedsiębiorstw w Trokach, wymieniono się doświadczeniami. Najważniejsze działania – pięciodniowe szkolenia w Trokach, w których uczestniczyło 90 osób: po 15 kierowników, managerów i innych pracowników z każdego kraju. Dla każdej z grup powstały specjalne programy szkoleń, w oparciu o które wykwalifikowani wykładowcy prowadzili wykłady oraz zajęcia praktyczne. Na zakończenie projektu została zorganizowana konferencja, w czasie której omówiono rezultaty projektu, podpisano umowy o dalszej współpracy z przedsiębiorstwami z subregionu białostocko-suwalskiego.