SPF/1.2/PL-LT/08

„Tworzenie klastra rzemieślniczego w regionie tauroskim i suwalskim“

Całkowity budżet projektu: 58 079,78 EUR, czas trwania projektu: 6 miesięcy

Celem projektu było utworzenie sprzyjających warunków współpracy rzemieślnikom i małym wytwórcom regionu tauroskiego i suwalskiego oraz ich integracji z rynkiem UE. Uczestnicy projektu – 12 rzemieślników i małych przedsiębiorców z Polski oraz Litwy.

W ramach projektu rzemieślnikom i przedsiębiorcom zorganizowano szkolenia praktyczne mające na celu zwiększenie ich kreatywności i przedsiębiorczości. Polscy i litewscy rzemieślnicy w trakcie realizacji projektu stworzyli 3 wspólne produkty. W celu zapewnienia trwałości projektu opracowano plan współpracy oraz plan marketingowy. Powstała strona internetowa (www.amatuklasteris.eu), która będzie wykorzystywana do prezentacji rzemieślników i małych przedsiębiorców, ich wspólnych produktów oraz upowszechniania rezultatów projektu. Na zakończenie projektu została zorganizowana konferencja, w trakcie której zaprezentowano rezultaty projektu, powstałe produkty, miała miejsce wystawa rzemiosła.