SPF/1.3/LT/05

„Zwiedzajmy pogranicze polsko-litewskie“

Jednym z działań projektowych jest tworzenie wizerunku pogranicza polsko-litewskiego. W ramach projektu zostanie opracowana w języku litewskim, polskim oraz angielskim książka prezentująca Olitę i okręg olicki i wydana w nakładzie 1200 egz. Ponadto, w języku litewskim, polskim i angielskim w nakładzie 2000 egz. zostanie wydana broszura o Olicie na Litwie i Giżycku w Polsce jako regionach turystycznych.

Powstanie film prezentujący region olicki w trzech językach, który zostanie wydany na DVD w ilości 200 szt. W nakładzie 2000 egz. zostanie wydana mapa regionu olickiego. Projekt przewiduje również udział w targach turystycznych, wizytę studyjną po najpiękniejszych miejscach Olity oraz wspólną wycieczkę rowerową.