SPF/1.3/LT/06

"Dywersyfikacja i tworzenie nowych produktów turystycznych w Euroregionie Szeszupa"

W ramach projektu powstanie 17 interaktywnych e-pakietów dla miast i ich okolic, baza danych obiektów wartych odwiedzenia, noclegów, punktów żywienia, powstaną również mapy, materiał fotograficzny, opis tras, schematy szlaków pieszych, całość zostanie umieszczona na stronie Euroregionu Szeszupa.

Powstanie i zostanie rozdystrybuowana również wersja papierowa wymienionych materiałów (500 szt. każdego elementu, w sumie 8500 egz.). Na starcie każdej z tras w miastach zaangażowanych w projekt zostanie zainstalowanych 14 tablic informacyjnych. Całość przygotowanej dokumentacji zostanie przygotowana w języku litewskim, polskim oraz angielskim. Przeprowadzone zostaną 24-godzinne szkolenia branży turystycznej, zorganizowany zostanie również 2-dniowy infotour dla operatorów turystycznych Litwy i Polski, prezentujący nowy szlak turystyczny.