SPF/1.3/LT/07

„Nieodkryte Druskieniki “

W trakcie realizacji projektu przewidziano nabycie wyposażenia pracowni komputerowej – 3 komputerów, kopiarki i drukarki, które będą wykorzystywane w trakcie spotkań grup.

Zostaną wydane publikacje – produkty turystyczne – praktyczny przewodnik po szlakach kulturowych i historycznych (w nakładzie 10 000 egz.)oraz mapa Druskienik (w nakładzie 50 000 egz.). Z wykorzystaniem wyprodukowanych map zostaną zorganizowane cztery dwudniowe zawody.

Zaplanowane zostały również szkolenia podsumowujące rezultaty projektu, w których udział wezmą przedstawiciele obu krajów, zwycięzcy zawodów, przedstawiciele mediów. Materiały ze spotkań zostaną umieszczone w internecie.