SPF/1.3/LT/08

Region pogranicza otwarty na turystów – nowoczesny marketing sposobem zwiększenia konkurencyjności Oran

W ramach projektu powstanie strategiczny plan marketingowy rejonu orańskiego, powstaną również produkty turystyczne: logo i hasło rejonu orańskiego, interaktywna mapa prezentująca różne szlaki oraz usługi turystyczne.

Ponadto, przewidziano publikację w języku litewskim, polskim oraz angielskim mapy-broszury oraz wspólnego wydawnictwa „Najlepsze szlaki turystyczne Oran i Giżycka”. Zostanie przygotowane stanowisko wystawowe, na którym zostaną zaprezentowane produkty powstałe w trakcie wdrażania projektu.

Zaplanowano również wspólną wycieczkę oraz dyskusję przy okrągłym stole – jedną imprezę w Oranach i jedną w Giżycku.