SPF/1.3/LT/10

 

Kompleksowy rozwój turystyki na pograniczu polsko-litewskim

W trakcie wdrażania projektu nastąpi rozwój szlaku na pograniczu polsko-litewskim, co wpłynie na zwiększenie ilości turystów, w języku litewskim oraz polskim zostanie wydanych i rozpowszechnionych 10 000 ulotek prezentujących szlak.

Zaplanowano utworzenie centrum rzemiosł tradycyjnych – powstanie Instytucja Publiczna „Rudomińskie Centrum Rzemiosł Tradycyjnych przy Łoździejskim Centrum Kultury”. Do tej działalności zostaną wciągnięci rzemieślnicy nie tylko z Łoździej, lecz również z Puńska i Sejn. Będą rozwijane następujące rzemiosła: rzeźba w drewnie, kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, dziedzictwo kulinarne.

 

W ramach projektu zostanie odnowiony budynek w Rudaminie, dla rzemieślników pogranicza zostanie zorganizowany plener prezentujący działalność Centrum Rzemiosł. Działania projektowe zakładają również montaż przy Centrum Kultury w Łoździejach tablicy elektronicznej, na której będą wyświetlane informacje o imprezach kulturalnych odbywających się w Łoździejach i Puńsku.