SPF/1.3/LT/11

 

Współpraca historyczna i kulturowa w rozwoju turystyki edukacyjnej

W ramach przewidziano utworzenie pieszych szlaków turystycznych oraz organizację wycieczek na trasie „Dwór i park w Kwieciszkach”. Zostanie zaprezentowana również trasa Mariampol – Justianowo – Kopciowo – Lejpuny – Sejny – Puńsk - Mariampol

Zaplanowane instalację w parku tablic informacyjnych na których umieszczone zostaną mapy trasy oraz parku oraz opisy najciekawszych miejsc i wydarzeń. Zostanie przeprowadzone badanie „Reakcja kleru Poniemenia na powstanie listopadowe”, w Puńsku i Mariampolu zostaną zorganizowane konferencje. W języku litewskim oraz polskim zostaną opublikowane broszury o powstaniu listopadowym.

Zostanie zorganizowany obóz twórczy dla młodzieży z Litwy i Polski, na którym zostaną zaprezentowane prace o powstaniu listopadowym, będą działały warsztaty twórcze, lekcje fotografii, zostanie zaprezentowany kobierzec z kwiatów. Powstanie mobilna wystawa „Zatrzymaj chwilę”, dla uczni i studentów zorganizowano konkurs na temat historii Litwy i Polski.

 

Planowane jest dostosowanie Parku do potrzeb turystyki – przeprowadzona zostanie ocena stanu parkowego drzewostanu, powstanie projekt oczyszczenia parku, zostaną usunięte niezdrowe drzewa, urządzone klomby, ścieżki, elementy małej architektury: ławeczki, huśtawki, kosze na śmieci.