SPF/1.3/LT/12

Rozwój usług marketingowych w Centrum Informacji Turystycznej w Birsztanach

W ramach realizacji niniejszego projektu przewidziane jest opracowanie mobilnej aplikacji informacyjno-turystycznej, która pozwoli na opracowywanie tras wędrówek turystycznych. Zostanie opracowana oraz wydrukowana mapa. Mapa będzie zawierała informacje o najciekawszych miejscach na terenie samorządu. Tekst i zdjęcia zostaną dostosowane do systemów obsługi przez aplikacje mobilne. Tekst zostanie przygotowany w języku litewski, angielskim, niemieckim, polski i rosyjskim.

Firma public relations przez trzy miesiące będzie dbała o właściwą promocję projektu. Zostanie zorganizowany infotour dla przedstawicieli Departamentu Turystyki Republiki Litewskiej i przedstawicieli agencji turystycznych. Zaplanowane są dwa wypady do Ełku, w trakcie których nastąpi wymiana doświadczeń i prezentacja powstałego produktu.

Przewidziano również nabycie sprzętu – laptopa z wyposażeniem, mobilne i łatwo transportowalne stoiska do prezentacji projektu, zostaną nabyte i nabyte routery w celu utworzenia w Centrum Informacji Turystycznej w Birsztanach strefy Wi-Fi.