SPF/2.1/PL-LT/16

 

„Projekt nowoczesnego tańca ludowego“

Cel projektu – zainteresowanie młodych ludzi i lokalnej społeczności tańcem ludowym i dalsze zacieśnienie współpracy między dwiema instytucjami: Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie i Domem Kultury Litewskiej w Puńsku. Do osiągnięcia wymienionych celów dążono w dość nietradycyjny sposób– poprzez współczesny taniec ludowy.

W okresie realizacji projektu dwie grupy taneczne, jedna z Olity, druga z Puńska, uczyły się jednego, wspólnego, współczesnego tańca ludowego.

Ćwicząc nowy taniec, tworząc nową scenografię i współpracując obie grupy dzieliły się doświadczeniem i wiedzą. W działaniach projektowych wzięło udział ponad 200 osób, w tym 98 przedstawicieli młodzieży. Rezultaty nauki tancerze mogli zademonstrować na Festiwalu Nowoczesnego Tańca Ludowego w Olicie. Mając na celu zapoznanie społeczeństwa z działaniami i rezultatami projektowymi w Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie została otwarta wystawa poświęcona współczesnemu tańcu ludowemu.