SPF/2.2/LT/03

Promowanie przywództwa wśród młodzieży

Instytucja publiczna VšĮ „Konsultus mokymai“ w 2014 r. zrealizowała projekt pn. „Promocja przywództwa wśród młodzieży“. Ten projekt był przeznaczony dla młodzieży z Rejonów Mariampola, Šakiai, Varėna, Vilkaviškis i z Polski (podregion białostocko-suwalski). Jego celem było kształcenie umiejętności młodych liderów i wymiana doświadczeń z potencjalnymi młodymi liderami oraz pobudzanie ich inicjatyw. W trakcie projektu czterem młodym liderom stworzono możliwość nabycia nowej wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego prowadzenia szkoleń i atrakcyjnego przekazywania informacji, pokazania swojego potencjału w komunikowaniu się ze słuchaczami i przekazania posiadanej wiedzy.

Młodzi lektorzy razem z ekspertami przygotowali cztery programy szkoleniowe, na podstawie których pracowali z siedemdziesięcioma pięcioma potencjalnymi  młodymi liderami z Litwy i Polski. Opracowane przez nich w/w programy można będzie również wykorzystać w przyszłej działalności młodych lektorów zarówno na Litwie, jak również w Polsce.

W trakcie projektu promowano aktywność młodych ludzi i inicjatywy do podejmowania działalności w miejscu zamieszkania, które mogłaby mieć wpływ na różne dziedziny życia.

Podczas realizacji projekto przekonano się, iż na Litwie i w Polsce jest dużo aktywnych, żądnych wiedzy, przedsiębiorczych młodych ludzi, którzy bardzo chętnie przejmują wiedzę od swoich kolegów i stosują ją w swojej działalności. Nawiązano sporo nowych znajomości, które w przyszłości być może staną się podstawą do dalszej współpracy i tworzenia wspólnych inicjatyw.

Uczestnicy projektu cieszyli się, że w ramach uczestnictwa w działaniach projektu mieli możliwość poszerzenia swoich horyzontów, uzyskali przydatną wiedzę, którą realnie będą mogli wykorzystać w życiu.

Przykład młodych lektorów pokazuje potenjalnym liderom przyszłości, że nie zawsze ważny jest twój wiek – najważniejsza jest chęć i zdolność do aktywnego działania, podjęcie się inicjatyw i zaangażowanie w tworzenie atrakcyjnego otoczenia.