SPF/2.2/LT/03 - Instytucja Publiczna Konsultus mokymai

Viešoji įstaiga Konsultus mokymai

R. Jukneviciaus g. 11 - 59

LT-68185 Marijampolė

Tel.: +(370) 647 395 35

E-mail: rita@konsultusmokymai.lt

Osoba do kontaktów: Rita Kalinauskaitė