SPF/2.2/LT/08

Praca poprzez  współpracę

 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus wraz z długoletnim partnerem, tj. Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gizycku zrealizowało projekt, którego celem było zapewnienie wysokiej jakości usług w regionie przygranicznym poprzez przygotowanie specjalistów, którzy potrafiliby podejmować strategicznie uzasadnione decyzje i elastycznie reagować na rozwój zakresu usług turystycznych.
Niniejszy projekt był skierowany do młodzieży. W trakcie tygodniowej praktyki w Giżycku nauczyciele przygotowania zawodowego z Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus doskonalili umiejętności technologiczne (mając na uwadze zmienność w tendencjach zw. z produkcją i usługami), analizowali wpływ przedsiębiorstw (biznesu) na kształcenie zawodowe w regionie.
15 studentów z Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus uczących się w zawodzie kucharz, kelner, barman uczestniczyło w dwutygodniowym stażu wraz towarzyszącycm nauczycielem w firmach w Giżycku.
Studenci również uczestniczyli w programie kulturalnym i sportowym, poznali dziedzictwo historyczne, kulturowe i etniczne, uczestniczyli w zawodach sportowych. 
W ramach projektu zorganizowano więcej spotkań, imprez, natomiast w laboratorium szkoleniowym dla kucharzy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus ze środków projektu zamontowano system wentylacyjny.