SPF/2.2/PL/12

Podniesienie jakości zaawansowanych usług zdrowotnych ratujących życie na pograniczu polsko – litewskim

Projekt zakładał realizację cyklu nieodpłatnych praktycznych szkoleń o zróżnicowanej tematyce przeznaczonych dla personelu służby zdrowia z województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz okręgów Mariampol i Olita na Litwie. Szkolenia odbyły się w należącym do Parku najnowocześniejszym w Europie Laboratorium Symulacji Medycznych wyposażonym m.in. w zaawansowane fantomy pacjentów, symulator karetki pogotowia, sprzęt i akcesoria niezbędne w procesie leczenia. Unikalność naszych działań polega na odtworzeniu rzeczywistych warunków pracy oddziału szpitalnego/izby przyjęć i możliwości symulowania nie tylko dowolnego stanu pacjenta, ale też i efektów zastosowanego leczenia na ludzki organizm. Pozwala to na wypracowanie prawidłowych reakcji na różne sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia, ale bez ryzyka zaszkodzenia pacjentowi. Szkolenia były realizowane w 5 specjalistycznych dziedzinach.

Efektem realizacji działań założonych w projekcie poza podniesieniem kwalifikacji i nabyciem nowych umiejętności przez 120 pracowników personelu medycznego, jest na pewno ujednolicenie standardów postępowania personelu pielęgniarskiego w Zespołach Ratownictwa Medycznego i SOR nie tylko w Polsce, ale i sąsiadującej Litwie.