SPF/2.2/PL/12 zrealizowane/planowane działania

14-18.07.2014 r. - Kurs dokształcający Zabiegowy „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie wkłucia doszpikowego” - 24 osoby personelu pielęgniarskiego – 60 godzin (5 dni)

21-23.07.2014 r. - Kurs dokształcający Pediatryczny „Zabiegi ratujące życie u dzieci” - 24 osoby personelu pielęgniarskiego – 30 godzin (3dni)

04-06.08.2014 r. - Warsztaty szkoleniowe „Zabiegi ratujące życie u osób dorosłych” - 24 ratowników medycznych – 30 godzin (3dni)

26-28.08.2014 r. - Kurs dokształcający Kardiologiczny „Czynności ratujące życie u osób dorosłych” – 24 osoby personelu pielęgniarskiego – 30 godzin (3dni)

02-04.09.2014 r. -  Kurs dokształcający Urazowy „Zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała u dorosłych i dzieci” - 24 osoby personelu pielęgniarskiego – 30 godzin (3dni)