SPF/2.2/PL/18 opis projektu

Motoryzacyjna współpraca w edukacji

Główne cele projektu:

 • Wzmocnienie współpracy transgranicznej i podniesienie spójności społecznej regionu przygranicznego Polski i Litwy, poprawa jakości życia poprzez ochronę środowiska naturalnego.
 •  Zacieśnienie współpracy między Zespółem Szkół Elektronicznych i Informatycznych  a Alytaus Profesinio Rengimo Centras w zakresie kształcenia zawodowego w zawodach motoryzacyjnych, bezpieczeństwa jazdy i minimalizacji szkodliwego wpływu motoryzacji na środowisko naturalne.

Wydarzenia:

 1. Organizacja konferencji „ Organizacja i metody nauczania pracowników motoryzacyjnych”  w Alytus.
 2. Kampania promująca odnawialne źródła energii w inżynierii samochodowej.
 3. Staż 6-dniowy dwóch nauczycieli ZSEiI uczących przyszłych techników pojazdów samochodowych w laboratorium diagnostyk i mechaniki w APRC.
 4. Staż 2-tygodniowy uczniów drugiej klasy technikum pojazdów samochodowych w laboratorium mechatroniki i diagnostyki a APRC w Alytus.
 5. Zakup i urządzenie laboratorium mechatroniki i diagnostyki samochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku.
 6. Przebudowa samochodu spalinowego w ekologiczny napędzany silnikiem elektrycznym  w ZSEiI i APRS.
 7. Organizacja turnieju motoryzacyjnego w Giżycku dla pięciu drużyn 3-osobowych reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z Giżycka i trzy zespoły z APRC, który ma promować bezpieczeństwo jazdy  znajomość przepisów ruchu drogowego, wiedzę z zakresu mechaniki samochodowej i udzielania pierwszej pomocy.
 8. Rada pedagogiczna ZSEiI podczas specjalnej sesji zatwierdzi program nauczania dla Technika Pojazdów Samochodowych oraz Akt Współpracy między ZSEiI a APRC o wymianie doświadczeń w zakresie nauczania w zawodach motoryzacyjnych, organizacji corocznych turniejów motoryzacyjnych i praktykach zawodowych uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych w APRC i uczniów szkoły z Alytus w utworzonym laboratorium mechatroniki i diagnostyki samochodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku.

  Instytucje zaangażowane w projekt:

 • Zespół szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku
 • Alytaus Profesinio Rengimo Centras