SPF/2.2/PL/18 zrealizowane/planowane działania

2014r. - Organizacja konferencji „ Organizacja i metody nauczania pracowników motoryzacyjnych”  w Alytus.

2014r. - Kampania promująca odnawialne źródła energii w inżynierii samochodowej.

2014r. - Staż 6-dniowy dwóch nauczycieli ZSEiI uczących przyszłych techników pojazdów samochodowych w laboratorium diagnostyk i mechaniki w APRC.

2014r. - Staż 2-tygodniowy uczniów drugiej klasy technikum pojazdów samochodowych w laboratorium mechatroniki i diagnostyki a APRC w Alytus.

2014r. - Zakup i urządzenie laboratorium mechatroniki i diagnostyki samochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku.

2014r. - Przebudowa samochodu spalinowego w ekologiczny napędzany silnikiem elektrycznym  w ZSEiI i APRS.

2014r. - Organizacja turnieju motoryzacyjnego w Giżycku dla pięciu drużyn 3-osobowych reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z Giżycka i trzy zespoły z APRC, który ma promować bezpieczeństwo jazdy  znajomość przepisów ruchu drogowego, wiedzę z zakresu mechaniki samochodowej i udzielania pierwszej pomocy.

2014r. - Rada pedagogiczna ZSEiI podczas specjalnej sesji zatwierdzi program nauczania dla Technika Pojazdów Samochodowych oraz Akt Współpracy między ZSEiI a APRC o wymianie doświadczeń w zakresie nauczania w zawodach motoryzacyjnych, organizacji corocznych turniejów motoryzacyjnych i praktykach zawodowych uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych w APRC i uczniów szkoły z Alytus w utworzonym laboratorium mechatroniki i diagnostyki samochodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku.